ยินดีต้อนรับสู่ หอวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ผ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมจัดขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562

ขบวนช้างเผือกและขบวนอารยธรรมขอม งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562

เยี่ยมชมหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เพื่อศึกษาเทคนิคการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ด้านต่างๆ

เยี่ยมชมการแสดงผลงานจากผ้าทอ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย

โดยอาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการ สศว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และทีมนักศึกษาทูตวัฒนธรรมของ ม.รภ.สร.

ดูข่าวทั้งหมด
ผ้าไหม
ข้อมูลผ้าไหม
เครื่องประดับ
ข้อมูลเครื่องประดับ
พื้นบ้าน
ข้อมูลพื้นบ้าน
ภาชนะ
ข้อมูลภาชนะ
ศาสนา
ข้อมูลศาสนา
scroll up