ยินดีต้อนรับสู่ หอวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ผ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นักเรียนชั้นประถมปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ความรู้นักเรียนประถมปลายโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในรายวิชาชุมนุม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ณ หอวัฒนธรรม

ประชาชนผู้สนใจ เข้าชมหอวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (หอพิพิธภัณฑ์ผ้า)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการประสานจากประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับผ้าไหมโบราณ เพื่อเข้าชมหอวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (หอพิพิธภัณฑ์ผ้า)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม ม.รภ.สร. (พิพิธภัณฑ์ผ้า)

ดูข่าวทั้งหมด
ผ้าไหม
ข้อมูลผ้าไหม
เครื่องประดับ
ข้อมูลเครื่องประดับ
พื้นบ้าน
ข้อมูลพื้นบ้าน
ภาชนะ
ข้อมูลภาชนะ
ศาสนา
ข้อมูลศาสนา
scroll up